การขอเอกสารออนไลน์สำหรับนักเรียน

การขอเอกสารออนไลน์สำหรับนักเรียน

รายการที่สามารถขอเอกสารได้มีดังนี้

1. ขอหลักฐานการศึกษา (ปพ1, ปพ7)

2. ขอเปลี่ยนโปรแกรมการเรียน

3. ขอเอกสารภาษาอังกฤษ (ใบรับรอง, ใบทรานสคริป, ใบคาคว่าจะจบ)

เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักเรียน
สามารถโอนชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล
เลขที่บัญชี : 9197008338 ชื่อบัญชีมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา) โทร. 02-630-6063