ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566


สามารถโอนชำระค่าใบสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล
เลขที่บัญชี : 9197008338    ชื่อบัญชี : มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา)