เพลงประจำโรงเรียน

เพลง " ขาวแดง "    MP3 ]

     * ขาวแดงแหล่งพลังองอาจ อัสสัมชัญศึกษาเก่งกาจเกรียงไกร 
ขาวบริสุทธิ์ศาสนาอันอำไพร แรงรักร่วมใจ ฤทัยผูกพัน
     ดวงตราสวยเด่นเป็นสง่า หมายเชิดชูศาสนาถาวรมั่น
ดวงอาทิตย์คือแสงสว่างสร้างสรรค์ ช่อพฤกษ์นั้นผลิดอกเจริญรุ่งเรือง
     ระเบียบวินัยมารยาทการศึกษา ทั้งจรรยาคุณธรรมนั้นลือเรื่อง
ชื่ออัสสัมชัญศึกษาก้องกระเดือง ความปราเปรื่องวุฒิปัญญาพาสราญ
     เกื้อกูลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์กตัญญูรู้ประสา
สามัคคีรวมดวงใจไว้เลิศนา อัสสัมชัญศึกษาสถานศึกษาแห่งนี้เจริญชโย (ซ้ำ*)
   
เพลง " ร่มตาร่มใจ "    [ MP3 ]
        พลิ้ว พลิ้วแผ่วระพายพัด ระรื่นรื่น ดอกไม้ชื่น งามสดใสเหมือนในฝัน
อาคารเรียนสง่างามนามสถาบัน อัสสัมชัญศึกษาน่ารื่นรม
         สถานศึกษาแห่งศักดิ์ศรีมีคุณค่า สัมประสิทธิ์วิทยาการอันเหมาะสม
อบรมกุลสตรีศรีสง่าน่านิยม เราชื่นชมผูกพันไม่ผันแปร
        * เซซีลีอา เธเลซา สง่างาม เพราะมารีอาตั้งนามตามพระแม่
เป็นกำลังใจ เป็นหลัก เป็นรักแท้ ความอบอุ่น  ดื่มด่ำแด  แด่หัวใจ
         ราชพฤกษ์ไกวช่อล้อลมรื่น ทุกทุกถิ่นงามสดชื่นร่มรื่นสดใส
อาณาจักรขาวแดงแหล่งรวมหฤทัย ผูกพันไว้แนบแน่นแดนอัสสัมชัญ
         เป็นร่มตาร่มใจร่มไทรป้อง เชิญพี่น้องอัสสัมชัญศึกษามารวมฝัน
ความร่มรื่นผูกนิยามความสัมพันธ์ ** นิจนิรันดร์ฝันถึงแคว้นแดนร่มใจ (ซ้ำ*)(ซ้ำ**)
   
 เพลง รำอวยพรอัสสัมชัญศึกษา "    [ MP3 ]
          พวกเราล้วนชาวอัสสัมชัญศึกษา  ปลื้มเปรมปรีดาให้ท่านสุขศรีชื่นชีวาเกษม
ปวงดำร่ายด้วยใจปรีเปรม ให้ทุกท่านอิ่มเอมพัฒนาบุพพารมณ์
         *รื่นเริงสำราญระรื่นชื่นบานในงานฉลอง ด้วยใจหมายปองให้ท่านสุขสันต์พลันสุขสม
ตามประเพณีแต่ก่อนกาลโบราณนิยม ขอพรพรั่งพรหมทั่วทุกท่านสำราญอุรา
         เราถ้วนหน้ามาดหมาย อวยชัย อวยพรให้วิโรจน์รุ่ง สราญนันต์ (ซ้ำ*)
แวดล้อมพร้อมหน้าแต่สิ่งสูงค่าเสริมบารมี หมู่พาลไพรีจงแพ้พ่ายมลายพลัน
         แม่มารีอาโสภาราวัลย์ เทพาลัยทุกท่านเชิญมาพร้อมกันโปรดประทานพร
ผู้มีคุณธรรมประจำตนเป็นคนดี ซื่อตรงคงที่ไม่ผันแปรเที่ยงแท้แน่นอน
         บากบั่นมั่นจิตมิคิดย่อหย่อน เทพช่วยอวยพรแล้วทรงประเสริญเจริญชัย
ให้ฉันเกษมสุขห่างภัยไกลทุกข์ภัยตราย หมู่พยองจ้องร้ายจงแพ้พ่ายมลายไป
สิ่งดีประสงค์ขอจงสำเร็จได้ เกียรติระบือลือไกล ทรัพย์สินเงินทอง เนืองนองเทอญ