foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

       
  ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา สุดยอดคนเก่ง
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน กายบริหาร “100 ปี การศึกษาเอกชน”

 

 

 

 

 

การแข่งขัน: กายบริหาร “100 ปี การศึกษาเอกชน”

รางวัล: โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

 

       

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved