ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา สุดยอดคนเก่ง
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน กับโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกภาษาอังกฤษ
การแข่งขัน: สร้างสรรค์งานศิลป์ “My Dream School” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

 

การแข่งขัน: สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

 

การแข่งขัน: Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ

 

การแข่งขัน: ตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ