foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

       
  ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา สุดยอดคนเก่ง
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน กับโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกภาษาอังกฤษ
การแข่งขัน: สร้างสรรค์งานศิลป์ “My Dream School” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

 

การแข่งขัน: สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

 

การแข่งขัน: Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ

 

การแข่งขัน: ตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ

 

       

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved