foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

       
  ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา สุดยอดคนเก่ง
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
การแข่งขัน: เล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน/ เหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: Speech Competition  ระดับชั้น  ม.3- ม.4

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง/ เหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: Speech Competition ระดับชั้น  ม.1 - ม.2

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน/ เหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: นับเหรียญกษาปณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง / เหรียญทองแดง

 

       

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved