foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

       
  ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา สุดยอดคนเก่ง
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน กับโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก กรุงเทพฯ

การแข่งขัน: ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5 ประเภทเล่านิทาน

รางวัล: เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ / คอร์สเรียนภาษาจีนมาตรฐาน มูลค่า 15,000 บาท

 

การแข่งขัน: ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5 ประเภทร้องเพลงจีน

รางวัล: เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ / คอร์สเรียนภาษาจีนมาตรฐาน มูลค่า 13,500 บาท

 

การแข่งขัน: ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

       

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved