16 พ.ค. 61            วันเปิดภาคเรียน

    วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกของ    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โดยมี ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน...   ประมวลภาพ

15 พ.ค. 61

ต้อนรับครูใหม่

 

 ประมวลภาพ

14 พ.ค. 61

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

 ประมวลภาพ

26-30 เม.ย. 61

ทัศนศึกษาครูฮอกไกโด

 ประมวลภาพ

25 เม.ย. 61

งานหิรัญสมโภชและมุทิตาจิต

 ประมวลภาพ

21 เม.ย. 61

ฉลองหิรัญสมโภช

ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ

ประมวลภาพ 

10 มี.ค. 61

AS Family Fun Fair #4

 ประมวลภาพ

5 มี.ค. 61

ม.6 รับวุฒิบัตร

 ประมวลภาพ

3 มี.ค. 61

รับวุฒิบัตร ปฐมวัย

 ประมวลภาพ

2 มี.ค 61

รับใบประกาศการแข่งขันภายใน-นอก

 ประมวลภาพ

24 ก.พ. 61

สอบเลื่อนสายเทควันโดครั้งที่ 2

 ประมวลภาพ

22 - 23 ก.พ 61

ตรวจสุขภาพนักเรียน

 ประมวลภาพ

14 ก.พ. 61

อำลาสถาบัน

 ประมวลภาพ

15 ก.พ.61

เลือกตั้งสภานักเรียน

 ประมวลภาพ

9 ก.พ. 61

แข่งขันกายบริหารอนุบาล 100 ปี สช

  ประมวลภาพ

6-8 ก.พ. 61

ปัจฉิมนิเทศ ม. 6

 ประมวลภาพ

24 ม.ค. 61

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

 ประมวลภาพ

 20 ม.ค. 61

นักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง

 ประมวลภาพ

 18 ม.ค. 61

งานชุมนุม นร.คาทอลิค

 ประมวลภาพ

 

 13 ม.ค. 61

วันคืนสู่เหย้า อศส

 ประมวลภาพ

12 ม.ค. 61

วันเด็ก

 ประมวลภาพ

 11 - 12 ม.ค. 61

กีฬาสี

 ประมวลภาพ

22 ธ.ค. 60

งานคริสมาส

 ประมวลภาพ

 20 ธ.ค. 60

สามัคคีสงเคราะห์อวยพรปีใหม่

 ประมวลภาพ

 19 ธ.ค. 60

กิจกรรม Little School จากช่อง 9

ประมวลภาพ

 14 ธ.ค. 60

คำนับพระคาร์ดินัล

 ประมวลภาพ

 

 6 - 8 ธ.ค. 60

ค่ายลูกเสือเนตรนารี

 ประมวลภาพ

 24  พ.ย. 60

มหาธีรราชเจ้า

 ประมวลภาพ

 23 พ.ย. 60

embarassed งานกระแสเรียกสากล innocent

 ประมวลภาพ

 

 22 พ.ย. 60

ประกวดสื่อนวัตกรรม

 ประมวลภาพ

 

   
ฮิต: 1717