รับ-ส่ง ไฟล์เอกสาร

คลิก ->  1. สำหรับส่ง File เอกสารถึงโรงเรียน

( ต้องระบุตัวตนโดยใช้ Email ของ Gmail )

 

คลิก ->  2. สำหรับ Load File เอกสารจากโรงเรียน

( สำหรับุคคลทั่วไป )

 

All Documents in Account: googleformThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฮิต: 4296