foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

 

  สำหรับถ่ายทอดสด - กิจกรรมของโรงเรียน
AS Family Fun Fair ครั้งที่ 4  วันที่ 10 มีนาคม 2561 
 
งาน ม.6 รับวุฒิบัตร วันที่ 5 มีนาคมา 2561
 
 
 
งาน AS บัณฑิตน้อย วันที่ 3 มีนาคมา 2561
 

 

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved