การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น

เด็กหญิงศศิชญาภรณ์  เตือนตรานนท์  ป.2/1

รางวัล: เหรียญทองแดง  (เล็ก)

การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น

การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การุณพิพัฒน์  ป.2/1

รางวัล: ถ้วยรางวัลหนูน้อยคนเก่ง

การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน

การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน

เด็กหญิงกชพรรณ  ดิษฐนารี   ป.2/1

รางวัล: ถ้วยรางวัลหนูน้อยคนเก่ง

การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน

การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018

เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจโนภาส  ป.2/1

รางวัล: ถ้วยรางวัลSuper Model Social Thailand 2018 เหรียญรางวัล  มงกุฎ, สายสะพาย

การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018

การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018

เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจโนภาส  ป.2/1

รางวัล: ถ้วยรางวัลSuper Model Kids Thailand 2018

การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018

การแข่งขัน: การเดินแบบสถาบัน APPLEDANG CLUB THAILAND

เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจโนภาส  ป.2/1

รางวัล: ถ้วยรางวัลFashion Show on Runway Model kids

การแข่งขัน: การเดินแบบสถาบัน APPLEDANG CLUB  THAILAND

การแข่งขัน: การเดินแบบสถาบันเลิศลีลา

เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจโนภาส  ป.2/1

รางวัล: ถ้วยรางวัลขวัญใจแบรนด์ร้านเลิศลีลา

การแข่งขัน: การเดินแบบสถาบันเลิศลีลา