โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 518

เด็กหญิงกุลกันยา ชินพานิช นักเรียนชั้น ม.3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

การแข่งขันเวทคณิต ม.1- ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68