โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 425

เด็กหญิงณัฐธิดา    กาญจนโนภาส   ป.2/1

- โล่และเกียรติบัตรรางวัลเกียรติคุณ

ผู้ตั้งปณิธานความดีทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน ๑ ปณิธานความดี เพื่อแม่

- รางวัลเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบดีเด่น ปี 2018

งานเดินพรมแดงและเดินแบบ รักษ์ผ้าไทย รายการ AEYRISTA CLUB ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5