โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 505

เด็กหญิงทอฝัน      เลิศวรรณวิทย์   ป.6/3

โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

ทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง ในโครงการทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 3

สืบสานความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย