โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 549

นางสาวพลอยตะวัน บุตรดาพงษ์   ม.6/1

นางสาวมิยู            ทากูจิ   ม.6/3

นางสาวสุชานาถ     อำมฤต   ม.6/6

นางสาวกรวณิชช์    พานิชเจริญ   ม.6/7

นางสาวนิชกานต์    ลือชัยเฉลิมสุข   ม.6/8

นางสาวมายธิดา     วาสี   ม.6/8

นางสาวปรียาวัธน์   เพียนทอง   ม.6/8

รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3

การประกวด S.G K - POP Cover Dance Contest 2018

งานสัปดาห์ดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music Festival 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย