โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 540

เด็กหญิงณัฐารีย์      เจียมจรัสสิน ป.6/2

เด็กหญิงธนภรณ์       สุขแสนเจริญ ป.6/2

เด็กหญิงรินทร์ลภัส   เดชาไพบูลย์ ป.6/2

เด็กหญิงกันต์นิษฐา   อัศวชุติธำรง ป.6/3

เด็กหญิงสุภัทตรา     ปลื้มไธสง ป.6/2          (แถวล่าง)

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”