โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 526

เด็กหญิงปุญญาภา  วังคำหมื่น ป.2/1

เด็กหญิงรุจาภัส     วังคำหมื่น ป.2/2

เด็กหญิงธนภรณ์    ลี้จากภัย ป.6/1

ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ