การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กหญิงธนภรณ์   ลี้จากภัย ป.6/1

ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 3,000 บาท

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19/2561

ฮิต: 822