โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 562

เด็กหญิงจตุพร        หล่อเวสารัชกร  ม.3/1

เด็กหญิงภาสิตา     ธัญนันทน์  ม.3/1

เด็กหญิงอรุชา       พนัสโณทัย  ม.3/1

เด็กหญิงอัญชิษฐา   รัตนพิทักษ์  ม.3/1      (แถวล่าง)

รางวัลเกียรติบัตรชมเชยอันดับ 1

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School