ได้รับรางวัลชนะเลิศทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิงและรางวัล ICONSIAM SMART GIRL

ได้รับรางวัลชนะเลิศทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิงและรางวัล ICONSIAM SMART GIRL 

 

     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 3 สืบสานความเป็นไทย” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทย พร้อมทั้งได้แสดงออกในการเป็นทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นกะดีจีน-คลองสาน

ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน   ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 8 สิงหาคม2561
1.โรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอเข้าประกวดในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
2. คณะกรรมการประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 11 โรงเรียนที่ผ่านการเข้ารอบ
3. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นักเรียนได้เข้าร่วมปฐมนิเทศและทัศนศึกษา เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในย่านกะดีจีน-คลองสาน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนอ โดยครูพี่นิ่ม ณ วัดพิชัยญาติ
5. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ 
6. วันที่ 8 สิงหาคม 2561  ประกวดทูตน้อยไอคอนสยามรอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

ผลการเข้าร่วมประกวด

ด.ญ.ทอฝัน เลิศวรรณวิทย์ ป.6/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง

ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000บาท

ด.ญ.พิมพ์พิศา นวกิจวิบูลย์ ป.5/1

ได้รับรางวัล ICONSIAM SMART GIRL พร้อมของที่ระลึก