การแข่งขัน: Charming Little Star Contest 2018

รางวัล: ถ้วยรางวัลดาวดวงต่อไป

เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจโนภาส   ป.2/1