การแข่งขัน: Speech Competition ระดับชั้น ม.1 - ม.2

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน / เหรียญเงิน

ฮิต: 547