การแข่งขัน: Speech Competition ระดับชั้น ม.3-ม.4

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง/ เหรียญทองแดง

ฮิต: 612