การแข่งขัน: เล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน / เหรียญเงิน

ฮิต: 2139