การแข่งขัน: Speech Competition ระดับชั้น ม.3-ม.4

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง/ เหรียญทองแดง

การแข่งขัน: นับเหรียญกษาปณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง / เหรียญทองแดง

การแข่งขัน: Speech Competition ระดับชั้น ม.1 - ม.2

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน / เหรียญเงิน

การแข่งขัน: เล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน / เหรียญเงิน