การแข่งขัน: พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: เล่านิทาน (Story Telling) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: ละครสั้น (Skit) ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: Multi Skills Competition ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน