การแข่งขัน: สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: เขียนภาพไทยประเพณี ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกณรงค์ ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: วาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกณรงค์ ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: วาดภาพระบายสี ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: เขียนภาพไทยประเพณี ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง