การแข่งขัน: การจัดถาดสวนแก้ว ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 637