การแข่งขัน: ละครสั้นภาษาจีน ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 710