การแข่งขัน: พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ฮิต: 715