การแข่งขัน: ละครสั้น (Skit) ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ฮิต: 648