การแข่งขัน: Multi Skills Competition ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ฮิต: 659