การแข่งขัน: เล่านิทาน (Story Telling) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 698