การแข่งขัน: พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 654