การแข่งขัน: วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 644