การแข่งขัน: วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 746