การแข่งขัน: เขียนภาพไทยประเพณี ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 419