การแข่งขัน: เขียนภาพไทยประเพณี ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ฮิต: 400