การแข่งขัน: วาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ฮิต: 391