การแข่งขัน: วาดภาพระบายสี ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ฮิต: 426