การแข่งขัน: ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

ฮิต: 374