การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1 –ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ฮิต: 698