การแข่งขัน: การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน: การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง