การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1

รางวัล: ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร

ฮิต: 921