การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1

รางวัล: ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร

ฮิต: 970