การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1

รางวัล: ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร

ฮิต: 994