การแข่งขัน: การสอบแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6

นางสาวกิลตา เทพฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

การสอบแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

ฮิต: 1302