ภาพกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ปีการศึกษา 2561

16 พ.ย. 61 ทัศนศึกษาปฐมวัย 1720
25 - 27 ต.ค. 61 ค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1493
25 - 27 ต.ค. 61 ค่ายเนตรนารีสามัญ 1556
24 ต.ค. 61 รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 1379
12 ต.ค.61 ชุมนุมครูคาทอลิก 1233
8-10 ต.ค. 61 Blue Ocean English Camp at Haad Haruthai 1003
2-3 ต.ค. 61 ป.1-ป.4 English Camp 1076
26 ก.ย. 61 Happy Feast Day Sister 975
24-25 ก.ย. 61 อนุบาล English Camp 1038
20 ก.ย. 61 น้อมรำลึกพ่อหลวง พ่อจ๋า อัสสัมชัญศึกษา 1169
18-19 ก.ย. 61 สารนิทัศน์อนุบาล 1173
14 ก.ย. 61 อนุบาล AS Family Kids 1635
31 ส.ค.61 นักเรียนใช้บริการห้องสมุดมารีอา 1397
31 ส.ค. 61 งานวันวิชาการเขตฯ 1 1177
24-26 ส.ค. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ประถม - มัธยม 1136
20 - 23 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1569
22-23 ส.ค.61 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1760
14 ส.ค.61 อบรมภาษาอังกฤษ 1185
9 ส.ค. 61 ฉลองศาสนนามโรงเรียน “แม่พระอัสสัมชัญศึกษา” 1867
17 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.1-3 1282
15 ส.ค. 61 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามโรงเรียน “แม่พระอัสสัมชัญศึกษา” 1099
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่ 1135
6 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์สังคม และ กิจกรรมวันอาเซียน 1396
3 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.4-6 1182
26 ก.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day 1596
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และกิจกรรมฟังธรรม 1616
20 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 1162
13 ก.ค.61 กิจกรรมเด็กปฐมวัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 1396
5 ก.ค.61 กิจกรรมภายนอก ดูเม็กซ์ ปฐมวัย 1018
28 มิ.ย 61 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ 1247
25 - 29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย วันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1150
20 มิ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขต 1 991
20 มิ.ย. 61 กิจกรรมหยุดยั้งยาเสพติดและอบายมุข-ขับขี่ปลอดภัย 1060
19 มิ.ย. 61 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1669
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู 1152
13 มิ.ย. 61 ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561ครั้งที่ 1 1069
8 มิ.ย. 61 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 1243
5 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 1266
3 มิ.ย. 61 สมโภชพระวรกายและพระโลหิต ของพระคริสตเจ้า 1242
3 มิ.ย. 61 โบว์ลิ่งการกุศล 1826
26 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 1701
18 พ.ค. 61 กิจกรรมน้อมจิตคารวะ พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 และพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 1362
18 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.1 - 3 1346
17 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.6 1489
16 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.4 - 5 1453
16 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ป.4-6 1210
16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1630
14 พ.ค. 61 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 1280
15 พ.ค. 61 ต้อนรับครูใหม่ 1242
แสดง # 

หมวดหมู่รอง