ภาพกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ปีการศึกษา 2561

16 พ.ย. 61 ทัศนศึกษาปฐมวัย 1283
25 - 27 ต.ค. 61 ค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1158
25 - 27 ต.ค. 61 ค่ายเนตรนารีสามัญ 1316
24 ต.ค. 61 รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 1130
12 ต.ค.61 ชุมนุมครูคาทอลิก 853
8-10 ต.ค. 61 Blue Ocean English Camp at Haad Haruthai 802
2-3 ต.ค. 61 ป.1-ป.4 English Camp 875
26 ก.ย. 61 Happy Feast Day Sister 781
24-25 ก.ย. 61 อนุบาล English Camp 807
20 ก.ย. 61 น้อมรำลึกพ่อหลวง พ่อจ๋า อัสสัมชัญศึกษา 911
18-19 ก.ย. 61 สารนิทัศน์อนุบาล 874
14 ก.ย. 61 อนุบาล AS Family Kids 1175
31 ส.ค.61 นักเรียนใช้บริการห้องสมุดมารีอา 1063
31 ส.ค. 61 งานวันวิชาการเขตฯ 1 949
24-26 ส.ค. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ประถม - มัธยม 918
20 - 23 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1156
22-23 ส.ค.61 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1387
14 ส.ค.61 อบรมภาษาอังกฤษ 921
9 ส.ค. 61 ฉลองศาสนนามโรงเรียน “แม่พระอัสสัมชัญศึกษา” 1323
17 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.1-3 988
15 ส.ค. 61 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามโรงเรียน “แม่พระอัสสัมชัญศึกษา” 880
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่ 911
6 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์สังคม และ กิจกรรมวันอาเซียน 1041
3 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.4-6 924
26 ก.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day 1241
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และกิจกรรมฟังธรรม 1273
20 ก.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 913
13 ก.ค.61 กิจกรรมเด็กปฐมวัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 1064
5 ก.ค.61 กิจกรรมภายนอก ดูเม็กซ์ ปฐมวัย 798
28 มิ.ย 61 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ 988
25 - 29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย วันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 915
20 มิ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขต 1 787
20 มิ.ย. 61 กิจกรรมหยุดยั้งยาเสพติดและอบายมุข-ขับขี่ปลอดภัย 854
19 มิ.ย. 61 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1404
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู 908
13 มิ.ย. 61 ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561ครั้งที่ 1 845
8 มิ.ย. 61 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 976
5 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 910
3 มิ.ย. 61 สมโภชพระวรกายและพระโลหิต ของพระคริสตเจ้า 888
3 มิ.ย. 61 โบว์ลิ่งการกุศล 1301
26 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 1291
18 พ.ค. 61 กิจกรรมน้อมจิตคารวะ พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 และพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 1050
18 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.1 - 3 1041
17 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.6 1129
16 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.4 - 5 1090
16 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ป.4-6 924
16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1171
14 พ.ค. 61 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 985
15 พ.ค. 61 ต้อนรับครูใหม่ 976
แสดง # 

หมวดหมู่รอง