วันศุกร์ที่ 17สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ณเมืองจำลอง และพาโรดี้อาร์ทมิวเซียมอ.บางละมุง จ.ชลบุรี